Aktuality

03.02.2016 07:56
"Vymysleli zlepšovák: díry pro chmel vrtají čtyřikrát rychleji."   Šárka Hoblíková,  Rakovnický deník, 30.10. 2015   Chrášťany – Velkou úsporu času a ulehčení práce lidem při výsadbě chmele přinesl nový jamkovač chmelový JCH – 4 poháněný traktorem. Právě takový stroj...
01.02.2016 08:01
Šachtování zlepší půdu i zadrží vodu   Šárka Hoblíková Rakovnický deník, 29.11. 2015 Chrášťany – Nejen dopravě živin do větší hloubky půdy, ale i zadržení vody v půdě poslouží šachtování neboli převrstvování půdy před založením nové chmelnice. Důvody jsou jednoduché. Živiny...
11.01.2016 07:40
Nezbytnost podpory a dotací nebo nástroj pokřivující trh se zemědělskými komoditami   1.    Dotace Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) nebo...
01.01.2016 16:44
PF 2016 S přáním všeho nejlepšího v novém roce 2016 všem obchodním, odborným a jiným partnerům, spolupracovníkům, příznivcům (ale i konkurentům a případným nepříznivcům). Umísťujeme zde fotografii z prostředí Chrášťan u Rakovníka z roku 1906 a přejeme jak Vám, tak i sobě, aby až projdeme pomyslným...
09.05.2015 14:36
AGROCHEMICKÉ VLASTNOSTI PŮD CHMELNIC (PH, OBSAH CA, P, K, MG, S, ORGANICKÉHO UHLÍKU A POMĚRU K/MG) V ZÁVISLOSTI NA PŮDNÍCH HORIZONTECH V HLOUBKÁCH 0-90 CM (0-30 CM, 30-60 CM, 60-90 CM). Ing. Miloslav Klas, CSc., Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o. Uveřejněno v časopise Chmelařství č....
08.05.2015 19:19
ZMĚNA KLIMATU A JEHO VLIV NA VÝNOS A KVALITU CHMELE V ČESKÉ REPUBLICE   Ing. Miloslav Klas, CSc., Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.   Podle některých výzkumů, které byly zaměřeny na interakci výnosů chmele, obsahu alfa hořkých látek a vývoje klimatu za období 1891-1996( Možný,...
04.03.2015 07:26
Reportáž o začátku jarních prací 2015   Šárka Hoblíková, Rakovnický deník   "Zřejmě mezi prvními začali s jarními pracemi zemědělci ze Zemědělské společnosti Chrášťany. V pátek se rozběhla příprava půdy na polích kolem Chrášťan. V sobotu pak kolem Nesuchyně."..... úvod do...
20.02.2015 07:25
Ekonomicko-technologický seminář - 19. 2. 2015 v Žatci   Seminář měl v podstatě jeden hlavní referát a to je výsledek výběrového šetření Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v Praze, pracoviště Brno (dále jen ÚZEI), který provádí již od roku 1996 každoročně u všech hlavních plodin v ČR a...
17.02.2015 16:49
Seminář k agrotechnice chmele - Chmelařský institut s.r.o.  v Žatci - 17. 2. 2015   Ing. Miloslav Klas, CSc. ředitel společnosti Zemědělská společnost Chrášťany s. r. o. www.zsch.cz Autora tohoto článku zaujali některé příspěvky (přehled programu viz...
09.02.2015 13:31
XII. odborný a vědecký seminář "Osivo a sadba" - 5.2. 2015 v ČZU Praha - Suchdol Jen krátce postřeh nejen z kuloárů konference - stýskání odborné šlechtitelské obce nad privatizací zdrojů genobank, kde jde v podstatě o to, že jakékoliv materiály z genových bank začínají být předmětem utajování,...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o. Chrášťany 172
p.Kněževes
27001
606 850 755 -ředitel,hlavní agronom
602 400 701 -hlavní chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931
zschrastany@seznam.cz