Věda,výzkum-zaujalo nás

26.06.2020 14:37
VLIV METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ NA VÝNOSY CHMELE   Karel Pejml, Meteorologické zprávy 20, 1 (1967), Praha   1. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY Jedním z hlavních úkolů, které současná zemědělská výroba ukládá agrometeorologii, je studium a rozbor vlivu počasí na výši výnosů. Je to proto,...
08.04.2019 12:10
SLEDOVÁNÍ A ANALÝZA NÁKLADŮ A RENTABILITY CHMELE Ing. Bohdana JANOTOVÁ, Ing. Marcela REMEŠOVÁ Ústav zemědělské ekonomiky a informací v Praze   ABSTRAKT Vývoj nákladů, výnosů a rentability chmele v období 2009-2017 ukazuje, že patří mezi nákladově nejnáročnější plodiny, jak z hlediska...
29.03.2016 14:33
REGULACE NAKLÁDÁNÍ SE ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU ČR VE SROVNÁNÍ S OKOLNÍMI STÁTY   Ing. Miloslav Klas, CSc. Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o.     1)    STRUČNÝ POPIS SITUACE Nikde v okolních zemích není trh se zemědělskou půdou zcela neregulovaný tak, jako...
29.03.2016 14:31
SOUDNÝ DEN - FOSFOREČNÝ VRCHOL? (OBDOBÍ KDY BUDOU VYTĚŽENY DOSTUPNÉ ZÁSOBY FOSFÁTŮ NA ZEMI).   Na základě výše uvedených zdrojů volně přeložil a upravil: Ing. Miloslav Klas, CSc.   Největší problém, o kterém jste asi nikdy neslyšeli. Poslední dobou jsou s rostoucí světovou populací,...
10.05.2015 16:56
Konec (hypotézy) globálního oteplování?   1.    Úvodem V poslední době se velmi diskutuje o existenci (nebo konci) tzv. globálního oteplování. Při literárních řešerších o začátku (konci) globálního oteplování jsme nejdříve narazili na tuzemské práce (Kalenda et al), tyto jsou...
08.05.2015 19:19
Změna klimatu a jeho vliv na výnos a kvalitu chmele v České republice   Ing. Miloslav Klas, CSc.   Podle některých výzkumů, které byly zaměřeny na interakci výnosů chmele, obsahu alfa hořkých látek a vývoje klimatu za období 1891-1996 (Možný, Trnka et al, 2007) autoři zjišťují...

Kontakt

Zemědělská společnost Chrášťany s.r.o. Chrášťany 172
p.Kněževes
27001
606 850 755 -ředitel,hlavní agronom
602 400 701 -hlavní chmelař,agronom
732 620 444 -pozemky
(evidence,nájem,pacht,koupě pozemků)
728 399 733 -hlavní mechanizátor,chmelař
313 582 308 - účtárna
313 582 931
zschrastany@seznam.cz